Totaliterlik

Totaliterlik « Görüşler ve Doktrinler

Totaliterlik ya da totalitarizm terimi, devletin toplum üzerinde mutlak kontrol gücüne sahip olduğu bir siyasal rejimi ifade etmektedir. Sanayi toplumunun rasyonalitesiyle ilişkili görünen totaliterliğin ayırdedici özellikleri (R. Aron, 1965) arasında, çoğu kez karizmatik bir lidere sahip büyük bir kitle partisinin bulunması, bu partinin, çeşitli ikna araçlarını (kitle iletişim araçları) elinde tutarak sosyal yaşamın bütün alanlarını denetiminde tutması, resmi ideolojinin varlığı, ekonominin devlet kontrolünde bulunması, emniyet güçlerinin (polis) aşırı yetkilere sahip olması gibi hususlar sayılmaktadır.