Şikago Ekolü

Şikago Ekolü « Görüşler ve Doktrinler

Şikago Ekolü, 1920'lerden itibaren Amerikan sosyolojisinde etkin bir rol oynayan ve belli başlı temsilcileri arasında W. Thomas, R. Park, E. Burgess ve L. Wirth gibi isimlerin bulunduğu bir sosyoloji hareketidir.

Şikago Ekolü, çoketnili Amerikan kentlerinde Öne çıkan gettolaşma sorunları (göçmenlerin ve marjinal grupların yaşma tarzları, sosyal grupların kent mekânında yerleşme biçimleri, ekonomik etkinliklere ve mesleklere girme zorlukları, sosyal dışlanma, sosyalleşme biçimleri, vb.) üzerinde durmuş ve araştırmalarını 'kentsel ekoloji' adı altında toplamıştır.

Katılımcı gözlem, yaşam öykülerinin analizi, gazete analizi, mektupların analizi, kişisel görüşme gibi araştırma teknikleri kullanan Şikago Ekolü mensuplarının çalışmaları, çevre psikolojisi bakımından da önem taşımaktadır.