Sağcı ve Solcu Deyimleri

Sağcı ve Solcu Deyimleri « Görüşler ve Doktrinler

Tarihçilerin çoğu insanların fikirlerine göre 'sağcı' ve 'solcu' diye ayrılmalarının 11 Eylül 1789 tarihinde, ihtilalden sonra açılan ilk Fransız Milli Meclisi'nde başladığına hemfikirler.

745 üyeli meclisin bu ilk oturumunda hükümdarlık yönetimi taraftarları, salonun başkana ve konuşmacıya göre sağ yanında, liberal ve radikal görüşe sahip olanlar da solunda oturdular. Başkan ve konuşmacılar da bunlara hitap ederken kendilerine göre 'sağ kanattakiler' ve \sol kanattakiler' deyimlerini kullandılar.

Fransız meclisinde ihtilalin ve hükümdarlığın etkilen azalıp günlük yaşama dönük sorunlar görüşülmeye başlanınca, başlangıçta çok belirgin olarak ikiye ayrılmış meclisin içinde tekrar bölünmeler oldu. Ağırlık merkezleri değişti. Eski sağın içinde yeni 'sağ'lar ortaya çıktı.

Eskiden solda olan liberal ve radikal güçler bazı konularda sağdakilerle aynı görüşleri paylaştılar. O zamanın şartlarında insanlar hem hürriyetçi, hem tutucu, hem de milliyetçi olabiliyorlardı. Ancak yine de Fransız meclisindeki bu ilk ayrım sonradan tüm dünyada, siyasi farklılığın ve iki zıt görüşün tanımlaması oldu.