Demokratik Sosyalizm

Demokratik Sosyalizm « Görüşler ve Doktrinler

Sosyalist toplum yapısına demokratik yollarla da varılabileceğini kabul eden ve ekonomik bakımdan sosyalist, siyasal bakımdan demokratik bir yapıyı aynı anda egemen kılmak isteyen görüştür.

Demokratik sosyalizm, Marx’ın "bilimsel sosyalizm" ya da "ihtilalci sosyalizm" ile amaçladığı toplum yapısına demokratik yollarla varılabileceğini kabul eder. Sosyalist ekonomideki mülkiyet yapısının, merkezi planlama etkinliğinin demokratik bir siyasal yapı içinde daha verimli işleyeceğine inanır.

Demokrasi, toplumdaki çeşitli görüş ve çıkarlar arasında zorunlu olarak bir uzlaşma öngördüğü için, demokratik sosyalizm, özel mülkiyetin sınırlanması olayını ancak kamu yararı açısından öngörmüş, çok büyük sanayi kuruluşlarının devletleştirilmesi yanında, küçük mülkiyete dayalı üretimde özel teşebbüsü kabul etmiştir.

Kapitalizmin hızlı gelişmesi sonucunda, toplumsal refahın toplumdaki çeşitli sınıflar arasında daha adil dağıtılmaya başlanması üzerine, demokratik sosyalistler sınıf diktatörlüğünü de reddederler. Batı dünyasında, demokrasinin geçirdiği aşamalardan sonra, kişinin hak ve özgürlüklerinin, bugün bulunduğundan daha geriye götürülebileceğini kabul etmezler. Kamu yararına sınırlanacak ve kısıtlanacak olan özel mülkiyetin ancak halkın genel onayı ile devletleştirilebileceğine inanırlar.

Demokratik sosyalizmin en önemli özelliği, demokrasinin özlediği insan haysiyetini tam gerçekleştirme aşamasına ancak sosyalist bir ekonomik planlama ve mülkiyet yapısı ile ulaşılabileceğine ilişkin olan inançtır.